1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE Neonatal
  Dela sida:

HOPE Neonatal

Supports blood tests for preterm infants

Blood tests are conducted on the neonatal wards at Skåne University hospital (SUS, in Lund), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus  (part of Sahlgrenska University Hospital), Karolinska University Hospital at both the Huddinge and Solna sites using a reduced quantity of blood when testing infants born extremely premature. These babies are born before week 27.

The purpose of sampling with a reduced quantity of blood is to preserve factors in the blood that are necessary for the normal development of a child.

Firstly, reducing  the amount of blood currently required for different tests is to examine whether reduced blood sampling and thus reduced loss of blood volume in extremely premature infants, leads to a lower occurrence of chronic lung disease or bronchopulmonary dysplasia (BPD).

Secondly is to examine whether reduced blood sampling and thus reduced loss of blood volume results in increased levels of circulating growth factors, stem cells and foetal/adult haemoglobin levels. And if the effects demonstrated may lead to to fewer blood transfusions and smaller volumes of blood from adult donors. This is in addition to a possible reduced incidence  of neonatal diseases  such as cerebral intraventricular haemorrhage (IVH), necrotising enterocolitis (NEC) and infant retinopathy of prematurity (ROP).

The Less Is More scientific study uses HOPE Platform

The Access control building block in HOPE Platform, which is used at the university hospitals makes it easy to display information in different ways  in different technical environments. It also gives the individual researcher a complete overview and control over what data is collected and the rate at which such data is collected by both clinical and research nurses.  

HOPE Platform ensures that data are always used in accordance with current Swedish legislation and in a secure, responsible and considerate manner.

HOPE Neonatal is used by

  1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE Neonatal
  Dela sida:

HOPE Care / Neonatal

Stödjer blodprovstagning av
prematura spädbarn

Vid enheterna för neonatal vård vid Skånes universitetssjukhus (SUS i Lund), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna genomförs blodprovstagning med minskad mängd blod vid tester från extremt prematura spädbarn. Barnen är födda före vecka 27.

Syftet med blodprovstagning med minskad mängd blod är att bevara faktorer i blodet som är nödvändiga för ett barns normala utveckling.

Primärt är att minska mängden blod som för närvarande krävs för olika tester för att undersöka om minskad blodprovtagning och därmed minskad förlust av blodvolym hos extremt prematura barn leder till en lägre förekomst av kronisk lungsjukdom, BPD.

Sekundärt är att undersöka om minskad blodprovtagning och därmed minskad förlust av blodvolym ger ökade nivåer av cirkulerande tillväxtfaktorer, stamceller och nivå av fetalt / vuxen hemoglobin. Och om den påvisade effekten kan leda till färre antal blodtransfusioner och volym med givarblod från vuxen person. Även en möjlig minskad förekomst av neonatal sjuklighet såsom cerebral intraventrikulär blödning (IVH), nekrotiserande enterokolit (NEC) och retinopati hos prematura spädbarn (ROP).

HOPE Platform används för vetenskapliga studien Less Is More

HOPE Platform som används på enheterna vid universitetssjukhusen med stöd av Åtkomstkontroll enkelt på olika sätt visa information i olika tekniska miljöer.

Det ger även den enskilde forskaren full översikt och kontroll över vilken data som samlas in och med vilken hastighet av såväl kliniska sjuksköterskor som forskningssjuksköterskor.

HOPE Platform säkerställer att data alltid används i enlighet med gällande svensk lagstiftning och på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt.

HOPE Care / Neonatal används av

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!